TURECKÉ VČELÍ ÚLY – HARRAN

Autorka: Eliška Hallová
Fotografie: Martina Hrabovská

Kde v Turecku najdete Harran?

Google Maps

Harran Turecko

Když se řeknou včelí úly, většina z nás si představí malé bedýnky plné hučícího roje včel. Některým z nás vytane na mysli stejnojmenný sladký dezert, spojený s Vánocemi. Pojem včelí úly však v Turecku znamená ještě něco trochu jiného. Abychom zjistili, co přesně ony tajemné úly vyjadřují, musíme se přesunout na východ Turecka, do města Harran, které se nachází asi 44 kilometrů od města Şanlıurfa v severní Mezopotámii, jež se také přezdívá kolébka civilizace.

Harran Turecko

Historie města Harran sahá až do doby 3000 let před naším letopočtem, kdy se jednalo o kulturní, náboženské a obchodní centrum, které leželo na obchodní cestě mezi Středozemním mořem a pláněmi řeky Tigris. Harran je nejznámější svými odkazy na příběh proroka Abrahama a ve Starém zákoně je zmiňován jako místo, kde Abraham určitý čas pobyl na své cestě z Uru do Kanaánu.

A právě v Harranu zjistíme původ slavných tureckých včelích úlů (také jinak přezdívané kümbety). Jedná se typické místní stavby z bláta a hliněných cihel. Pozoruhodná architektura ovšem měla svůj zásadní význam – domy byly navrženy, aby chránily své obyvatele před vedrem a udržovaly uvnitř chladnější vzduch. K tomu také slouží kopulovitá struktura, která je zakončená otvorem, u nějž se horký vzduch shromáždí a dostane ven. Tyto domy jsou také dost stabilní na to, aby zvládly zemětřesení, větrné bouře i silné deště, proto se využívají dodnes a jedná se tak o nejdéle souvisle obydlené místo na zemi.

V dnešní době jsou zbytky staveb Harranu připomínkou jeho slavné minulosti. Kromě včelích úlů zde najdeme rozpadlé městské hradby, zbytky staveb z mnoha historických epoch – od základů staveb starých mnoho tisíc let přes zříceninu první islámské arabské univerzity z 8. století n. l. až po středověký křižácký hrad. Uvnitř čtyř kümbetů restaurovaných ministerstvem kultury najdete muzeum, které vystavuje artefakty i tradiční kroje a šperky z regionu.

Otevírací doba

 LETNÍ SEZÓNA (01/04 – 01/10)

PO-PÁ (10:00 – 19:00)

 ZIMNÍ SEZÓNA (01/10 – 01/04)

PO-PÁ (08:00 – 17:00)

SOBOTA A NEDĚLE: ZAVŘENO!

VSTUPNÉ :  ZDARMA

CO ZDE NAJDETE?  

  1. Městské hradby

Opevnění eliptického půdorysu obklopující město Harran spolu s příkopem o rozměru 1350 x 1000 m. Městská zeď o délce asi 4 km je 8 m vysoká a 1,50 m široká. Má šest bran, tj. Anadolu, Aslanlı, Baghdat, Mosul, Rakka a Aleppo. V pravidelných rozestupech se zde tyčí 187 hranatých pilířů. Nápis na bráně Aleppo je datován do roku 1192.

  1. Vnitřní pevnost:

Vnitřní pevnost je na jihovýchod od města a má kvazi-obdélníkový půdorys o rozměrech 130 x 90 m a výšce 30 m. V rozích jsou polygonální (11-stranné) věže. Je obklopen příkopem. Pevnost (palác) je rozdělena na patra, ve kterých jsou umístěny střelecké galerie, haly a místnosti. V galeriích se využívaly luky a šípy. Ve druhém patře je mešita pevnosti a lázeňská vana a na jihovýchodě brána se psím reliéfem. İbn Şaddad, İbn el Varag a Dımaşki ve svých pamětech naznačují, že pevnost byla dříve chrámem Sabianů. Uvádí se, že chrám Sabianů byl zničen a místo toho byl postaven palác a tento palác byl přeměněn na vnitřní pevnost postavením polygonálních věží a objemných vnějších zdí po obvodu paláce v období Zengis a Ayyubids.

  1. Mešita Ulu:

Místo známé jako první velká mešita v Anatolii s nejbohatšími kamennými rytinami a největším nádvořím s fontánou a verandami své doby. Mešita Harran Ulu, označovaná také jako Ráj nebo Cuma, se nachází na severovýchod od mohyly. Její východní brána, svatyně, brána do dvora, kašna a minaret jsou zachovány v dobrém stavu. Mešita byla postavena téměř ve čtvercovém půdorysu. Její svatyně má čtyři hlavní lodě táhnoucí se podél zdi svatyně. Má široké nádvoří obklopené 6 branami a verandami a zdobené fontánou. Ibn Şeddad vypráví, že mešita byla postavena na místě, kde existoval Měsíční chrám, když byl Harran dobyt v roce 639. Mešita byla přestavěna na zděnou budovu Mervanem II. V polovině XII. Století umožnil Nureddin Mahmud Zengi stavbu 3. lodi a Melik el Adil 4., a tím získala konečnou podobu. Arabský nápis na východní bráně mešity je datován do roku 1192.

  1. Domy v tvaru úlu:

Tento typ domů je v regionu preferován již od neolitu (Arpacia, Tel Halaf atd.). O těchto domech v Harranu se předpokládá, že byly postaveny asi před 200 lety.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ:

  • Archelogické muzeum v Şanlıurfě
  •  Pevnost Urfa
  •  Abrahámovo jezero v Şanlıurfě